Glosario de Informática e Internet

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 
Símbolos

 

UUDECODE

Unix to Unix Decoding. Decodificador Unix a Unix. Programa utilizado para convertir archivos ASCII (archivo de texto) enviados por correo electrónico (codificados con UUENCODE), a un formato binario.

 
 

Glosario de Internet e informática por SOLUTECSA