Glosario de Informática e Internet

A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 
N 
O 
P 
Q 
R 
S 
T 
U 
V 
W 
X 
Y 
Z 
Símbolos

 

Ordenador

En latino américa se le conoce comúnmente como computadora, pero en España les llaman ordenador.

 
 

Glosario de Internet e informática por SOLUTECSA